Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Management of Informatics System
Learning outcome:
Student potrafi wykonać analizę oczekiwań interesariuszy oraz ich priorytetyzację.
Connections with FLO:
  • MAT2A_K02
    potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania
  • MAT2A_U16
    potrafi konstruować modele matematyczne, wykorzystywane w konkretnych zaawansowanych zastosowaniach matematyki