Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Management of Informatics System
Learning outcome:
Student potrafi zebrać wymagania dla systemu informatycznego oraz zapisać je w postaci umożliwiającej dalsze przetwarzanie.
Connections with FLO:
 • MAT2A_K02
  potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania
 • MAT2A_K03
  potrafi pracować zespołowo; rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter
 • MAT2A_U19
  rozumie matematyczne podstawy analizy algorytmów i procesów obliczeniowych
 • MAT2A_U20
  potrafi konstruować algorytmy o dobrych własnościach numerycznych, służące do rozwiązywania typowych i nietypowych problemów matematycznych