Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Fractals
Learning outcome:
potrafi przygotować referat na podstawie przeczytanego artykułu
Connections with FLO:
  • MAT2A_W02
    dobrze rozumie rolę i znaczenie konstrukcji rozumowań matematycznych
  • MAT2A_K02
    potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania
  • MAT2A_U03
    posiada umiejętność sprawdzania poprawności wnioskowań w budowaniu dowodów formalnych