Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Podstawy projektowania reaktorów jądrowych
Learning outcome:
Student ma podstawową wiedzę teoretyczną, w zakresie zagadnień projektowych systemów jądrowych, wielkości fizycznych koniecznych do określenia przy projektowaniu oraz baz danych jądrowych.
Connections with FLO: