Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Podstawy projektowania reaktorów jądrowych
Learning outcome:
Student nabył doświadczenie w przekazywaniu zdobytej wiedzy w energetyce jądrowej
Connections with FLO: