Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Akustyczne badania materiałów
Learning outcome:
Potrafi dobrać aparaturę ultradźwiękową oraz oprzyrządowanie.
Connections with FLO:
  • TCH2A_U04
    Absolwent potrafi zaprojektować aparaturę chemiczną lub proces technologiczny z wykorzystaniem technik analitycznych i przybliżonych, zgodnie z metodologią BAT
  • IMT2A_U01
    Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie