Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Akustyczne badania materiałów
Learning outcome:
Rozumie pracę zespołową oraz potrzebę dokształcania się
Connections with FLO:
  • TCH2A_K01
    Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
  • IMT2A_K01
    Rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i społecznych oraz potrafi w sposób zrozumiały przekazywać informacje i krytyczne opinie dotyczące inżynierii materiałowej