Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Wstęp do ceramiki i inżynierii materiałowej
Learning outcome:
Ma podstawowe wiadomości z zakresu otrzymywania i charakterystyki materiałów ceramicznych i szkła. Zna podstawowe wyroby ceramiczne i szklane oraz obszary ich zastosowań.
Connections with FLO:
  • CER1A_W04
    Surowce naturalne i surowce pochodzenia przemysłowego oraz zasady ich doboru do danej technologii a także zasady projektowania materiałowego, podstawy technologii i metody badań fizykochemicznych materiałów ceramicznych, szklistych, szklano-krystalicznych i kompozytowych.