Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Praca inżynierska
Learning outcome:
Student ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej
Connections with FLO:
  • IMT1A_K02
    Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną, gotowość podporządkowania się zasadom pracy w grupie i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania.
  • IMT1A_K03
    Ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej.