Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Introduction to ceramics and materials science
Learning outcome:
Student ma świadomość wpływu jakości materiałów na ochronę środowiska i jakość życia.
Connections with FLO:
  • TCH1A_K01
    jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
  • IMT1A_K02
    Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną, gotowość podporządkowania się zasadom pracy w grupie i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania.