Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Seminarium inżynierskie
Learning outcome:
Student potrafi opracować materiały dotyczące określonych zagadnień w formie prezentacji
Connections with FLO:
  • IMT1A_U01
    Potrafi pozyskiwać informacje w języku polskim i języku obcym z literatury, baz danych i innych źródeł, dokonywać ich interpretacji, formułować i uzasadniać opinie dotyczące zadań inżynierskich.