Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Praca magisterska
Learning outcome:
Student ma rozszerzoną wiedzę w problematyce, której dotyczy temat pracy magisterskiej
Connections with FLO:
  • TCH2A_W01
    Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu zagadnienia szeroko pojętej chemii, z zakresu surowców i materiałów, fizykochemii procesów ich wytwarzania i użytkowania, jak również odpadów przemysłowych oraz ich wykorzystania w ochronie środowiska