Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Synthesis, sintering and behaviour of nanostructured materials (Prof. Kiyotaka Matsuura)
Learning outcome:
He/she is able to use chemical knowledge to develop, implement and control technological processes./ Potrafi posługiwać się wiedzą chemiczną dla opracowania, realizacji i kontroli procesów technologicznych,
Connections with FLO:
 • TC1A_U04
  posiada umiejętność zrozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych
 • IMT1A_U01
  Potrafi pozyskiwać informacje w języku polskim i języku obcym z literatury, baz danych i innych źródeł, dokonywać ich interpretacji, formułować i uzasadniać opinie dotyczące zadań inżynierskich.
 • CER1A_U04
  Właściwie wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu krystalochemii i krystalografii, dobrać surowce i metody charakterystyki wyrobów ceramicznych, a także planować i projektować bilans materiałowy i energetyczny procesu technologicznego.
 • CER2A_U01
  Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do formułowania i rozwiązywania złożonych problemów związanych z projektowaniem, wytwarzaniem i użytkowaniem materiałów ceramicznych, a także dokonywać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych i oceniać te rozwiązania.