Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Discrete Methematics 1
Learning outcome:
Potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze i formułować opinie na temat podstawowych zagadnień matematycznych
Connections with FLO:
  • MAT2A_K06
    potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach obcych
  • MAT2A_K07
    potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień matematycznych