Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Zarządzanie innowacjami
Learning outcome:
podstawy zarządzania innowacjami w aspekcie organizacyjnym, społecznym i współpracy ze strefą B+R oraz zna elementarne zagadnienia związane zarządzaniem zasobami własności intelektualnej
Connections with FLO:
  • IMT1A_W05
    Ma wiedzę do rozumienia społecznych, ekonomicznych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej; wiedzę w zakresie zarządzania oraz ochrony własności intelektualnej i własności przemysłowej, potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej.