Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Przygotowanie pracy dyplomowej
Learning outcome:
Student poszerza wiedzę z zakresu obejmującego tematykę pracy dyplomowej.
Connections with FLO:
 • MBM2A_W02
  posiada wiedzę z zakresu oprogramowania inżynierskiego
 • MBM2A_W03
  ma wiedzę z zakresu metod optymalizacji
 • MBM2A_W04
  posiada wiedzę na temat modelowania wspomagającego projektowanie maszyn, tworzenia modelu wielomasowego układu mechanicznego, formułowania i rozwiązywania zadań dynamiki
 • MBM2A_W06
  ma wiedzę na temat analizy danych pomiarowych i przetwarzania sygnałów
 • MBM2A_W11
  ma wiedzę z obszaru zintegrowanych systemów wytwarzania (CAE – Computer Aided Engineering)
 • MBM2A_W12
  zna integrację działań w obszarze przygotowania produkcji CAD/CAM (Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing)
 • MBM2A_W13
  zna strukturę systemu produkcyjnego, wraz z integracją logistyczną (przepływów usług i materiałów) i informatyczną (przepływów informacji) oraz posiada wiedzę dotyczącą zarządzania procesami i prowadzenia działalności gospodarczej
 • MBM2A_W15
  posiada wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i jakości w procesach wytwórczych, analiza ryzyka oraz zna i rozumie zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, prawa autorskiego, patentów
 • MBM2A_W16
  ma wiedzę z zakresu ergonomii, niezawodności i eksploatacji urządzeń mechanicznych
 • MBM2A_W07
  ma wiedzę z kształtowania elementów maszyn na podstawie kryteriów wytrzymałościowych.
 • MBM2A_W09
  ma wiedzę na temat współczesnych materiałów inżynierskich, kształtowanie ich struktury i własności, zasad doboru materiałów inżynierskich i ich zastosowanie jako elementów maszyn i narządzi