Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Przygotowanie pracy dyplomowej
Learning outcome:
Student zdobywa umiejętność planowania i realizacji oraz dokumentowania badań i obliczeń.
Connections with FLO:
 • MBM2A_U01
  posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu nauk podstawowych przydatną do projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych
 • MBM2A_U02
  posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu mechaniki, projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych
 • MBM2A_U05
  umie wykorzystać podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich związanych ze studiowaną dyscypliną
 • MBM2A_U06
  ma umiejętności i rozumie: społeczne, ekonomiczne, prawne i inne pozatechniczne uwarunkowania działalności inżynierskiej oraz potrafi je uwzględniać w praktyce inżynierskiej
 • MBM2A_U07
  ma umiejętności zarządzania, w tym zarządzania jakością, i zna podstawowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej
 • MBM2A_U09
  ma umiejętność samouczenia i korzystania z technologii internetowych
 • MBM2A_U11
  potrafi analizować, interpretować, przetwarzać i dokumentować różnorodne dane, w tym zna elementarne zasady analizy sygnałów
 • MBM2A_U13
  potrafi integrować wiedzę z różnych dziedzin i dyscyplin oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne
 • MBM2A_U16
  potrafi dokonać krytycznej analizy funkcjonowania i ocenić urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi itp.