Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Algebraic Methods in Combinatorics and Graph Theory 1
Learning outcome:
Posiada wiedzę na temat podstawowych twierdzeń współczesnej kombinatoryki.
Connections with FLO:
  • MAT2A_W01
    posiada pogłębioną wiedzę z zakresu podstawowych działów matematyki
  • MAT2A_W03
    zna najważniejsze twierdzenia i hipotezy z głównych działów matematyki
  • MAT2A_W06
    2) jest w stanie rozumieć sformułowania zagadnień pozostających na etapie badań