Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Algebraic Methods in Combinatorics and Graph Theory 1
Learning outcome:
Potrafi samodzielnie odszukać w literaturze, na ogół angielskojęzycznej, współczesne twierdzenia z zakresu kombinatoryki i teorii grafów.
Connections with FLO:
  • MAT2A_W06
    2) jest w stanie rozumieć sformułowania zagadnień pozostających na etapie badań
  • MAT2A_K06
    potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach obcych