Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Multi-dimensional Dynamical Systems
Learning outcome:
Student posługuje się specjalistyczną literaturą polską i angielską
Connections with FLO:
  • MAT2A_K05
    rozumie potrzebę popularnego przedstawiania laikom wybranych osiągnięć matematyki wyższej
  • MAT2A_K06
    potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach obcych