Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Management of Informatics System
Learning outcome:
Student identyfikuje kontekst społeczny zaplanowanego systemu, w jaki sposób wykonana praca wpłynie na pracę i przyzwyczajenia innych ludzi.
Connections with FLO:
  • MAT2A_K03
    potrafi pracować zespołowo; rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter