Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Management of Informatics System
Learning outcome:
Student aktywnie proponuje uproszczenia projektowanego systemu, biorąc pod uwagę ograniczenia zasobów.
Connections with FLO:
  • MAT2A_K02
    potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania
  • MAT2A_K03
    potrafi pracować zespołowo; rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter