Module learning outcome data:
Code:
M_K003
Category:
Social competence
Module:
Management of Informatics System
Learning outcome:
Student aktywnie bierze udział w dyskusji nad wizją projektowanego systemu, zadaje pytania prowadzącemu.
Connections with FLO:
  • MAT2A_K02
    potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania
  • MAT2A_K03
    potrafi pracować zespołowo; rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter
  • MAT2A_K04
    rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie