Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Field Extensions and Galois Theory
Learning outcome:
Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu algebry abstrakcyjnej - teoria grup i ciał
Connections with FLO:
  • MAT2A_W01
    posiada pogłębioną wiedzę z zakresu podstawowych działów matematyki