Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Field Extensions and Galois Theory
Learning outcome:
Student umie konstruować rozszerzenia ciał
Connections with FLO:
  • MAT2A_U04
    w zagadnieniach matematycznych dostrzega struktury formalne związane z podstawowymi działami matematyki i rozumie znaczenie ich własności
  • MAT2A_U10
    potrafi stosować metody algebraiczne (z naciskiem na algebrę liniową) w rozwiązywaniu problemów z różnych działów matematyki i zadań praktycznych