Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Field Extensions and Galois Theory
Learning outcome:
Student umie stosować metody algebraiczne w problemach geometrii
Connections with FLO:
  • MAT2A_U10
    potrafi stosować metody algebraiczne (z naciskiem na algebrę liniową) w rozwiązywaniu problemów z różnych działów matematyki i zadań praktycznych
  • MAT2A_U14
    w wybranej dziedzinie potrafi przeprowadzać dowody, w których stosuje w razie potrzeby również narzędzia z innych działów matematyki