Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Field Extensions and Galois Theory
Learning outcome:
Student zna niektóre otwarte problemy algebry
Connections with FLO:
  • MAT2A_K05
    rozumie potrzebę popularnego przedstawiania laikom wybranych osiągnięć matematyki wyższej
  • MAT2A_K07
    potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień matematycznych