Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Career management and personal development
Learning outcome:
Formułuje cele w obszarze zawodowym i osobistym oraz strategie ich realizacji wykorzystując techniki skutecznej motywacji, zarządzania czasem i stresem
Connections with FLO:
  • MBM2A_U07
    ma umiejętności zarządzania, w tym zarządzania jakością, i zna podstawowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej
  • MBM2A_U09
    ma umiejętność samouczenia i korzystania z technologii internetowych