Module learning outcome data:
Code:
M_W004
Category:
Knowledge
Module:
Career management and personal development
Learning outcome:
Zna zasady etykiety w biznesie oraz protokołu dyplomatycznego z uwzględnieniem aspektów wielokulturowości
Connections with FLO:
  • MBM2A_W13
    zna strukturę systemu produkcyjnego, wraz z integracją logistyczną (przepływów usług i materiałów) i informatyczną (przepływów informacji) oraz posiada wiedzę dotyczącą zarządzania procesami i prowadzenia działalności gospodarczej