Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Career management and personal development
Learning outcome:
Jest przygotowany do pełnienia roli skutecznego i etycznego przywódcy
Connections with FLO:
  • MBM2A_U07
    ma umiejętności zarządzania, w tym zarządzania jakością, i zna podstawowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej
  • MBM2A_U09
    ma umiejętność samouczenia i korzystania z technologii internetowych