Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Praktyka zawodowa
Learning outcome:
ma wiedzę z zakresu praktycznego wykorzystania wiadomości zdobytych na dwóch pierwszych latach studiów inżynieskich
Connections with FLO:
  • AIR1A_W06
    Ma wiedzę o materiałach i ich własnościach w szczególności: - chemicznych, - elektrycznych, - termodynamicznych. Ma wiedzę o własnościach konstrukcyjnych materiałów i ich zastosowaniach. W szczególności zna: - własności wytrzymałościowe materiałów, - własności mechaniczne, - zastosowania, - sposoby wytwarzania i obróbki.