Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Reorganizacja kopalń podziemnych
Learning outcome:
Student zna powody likwidacji kopalni, zna całe otoczenie prawne procesu likwidacji kopalni oraz zna ogólną treść dokumentów jakie należy opracować w związku z likwidacją zakładu górniczego.
Connections with FLO:
  • IGR2A_W06
    Dysponuje ugruntowaną wiedzą w zakresie prognozowania, monitoringu, modelowania i oceny zjawisk/procesów towarzyszących działalności górniczej, w tym ograniczania skali przejawów skojarzonych zagrożeń naturalnych/technicznych oraz skutków oddziaływań eksploatacji w aspekcie bezpieczeństwa powszechnego.