Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Procesy flotacji surowców mineralnych
Learning outcome:
Student posiada wiedzę z zakresu technik gospodarki wodno – mułowej z uwzględnieniem obiegu wody technologicznej w zakładach mechanicznej przeróbki surowców
Connections with FLO:
  • IGR2A_W03
    Posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie planowania, projektowania, realizacji i raportowania działalności górniczej w oparciu o konkretną specyfikację i syntetyczną analizę danych oraz wyników badań i pomiarów z wykorzystaniem wsparcia adekwatnych metod, środków i narzędzi, w tym technologii informacyjno-komunikacyjnych.
  • IGR2A_W06
    Dysponuje ugruntowaną wiedzą w zakresie prognozowania, monitoringu, modelowania i oceny zjawisk/procesów towarzyszących działalności górniczej, w tym ograniczania skali przejawów skojarzonych zagrożeń naturalnych/technicznych oraz skutków oddziaływań eksploatacji w aspekcie bezpieczeństwa powszechnego.