Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Mechatronika
Learning outcome:
Zrozumienie metod formułowania i przekazywania informacji i opinii dotyczących osiągnięć mechatroniki.
Connections with FLO:
  • IME2A_K02
    rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu — m.in. poprzez środki masowego przekazu — informacji i opinii dotyczących osiągnięć mechatroniki i innych aspektów działalności inżyniera-mechatronika; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, przedstawiając różne punkty widzenia