Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Mechatronika
Learning outcome:
Omówienie oraz praktyczna aplikacja zasad i metod projektowania z użyciem narzędzi CAD, CAM i CAE w wybranych zakresach zastosowań.
Connections with FLO:
  • IME2A_W04
    zna i rozumie metodykę projektowania złożonych urządzeń i systemów mechatronicznych, a także metody i techniki wykorzystywane w projektowaniu; zna komputerowe narzędzia do projektowania i symulacji urządzeń mechatronicznych