Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Some aspects of building materials chemistry
Learning outcome:
uzupełnia i poszerza wiedzę w zakresie chemii budowlanej CB2A_K02 ma świadomość odpowiedzialności za rzetelność uzyskanych wyników swoich prac i ich interpretacji CB2A_K03 ma świadomość potrzeby zrównoważonego rozwoju w chemii budowlanej CB2A_K04 potrafi pracować w grupie; postępuje zgodnie z zasadami etyki CB2A_K05 rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu informacji o rozwoju i osiągnięciach nauki w zakresie chemii budowlanej CB2A_K06 potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy CB2A_K07 ma świadomość społecznej roli absolwenta uczelni technicznej, podejmuje refleksje na temat etycznych, naukowych i społecznych aspektów związanych z wykonywana pracą
Connections with FLO:
 • CB2A_K01
  samodzielnie uzupełnia i poszerza wiedzę w zakresie chemii budowlanej
 • CB2A_K03
  ma świadomość potrzeby zrównoważonego rozwoju w chemii budowlanej
 • CB2A_K05
  rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu informacji o rozwoju i osiągnięciach nauki w zakresie chemii budowlanej
 • CB2A_K07
  ma świadomość społecznej roli absolwenta uczelni technicznej, podejmuje refleksje na temat etycznych, naukowych i społecznych aspektów związanych z wykonywana pracą