Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Immoblilizacja substancji nieb. W matrycach mineralnych
Learning outcome:
Zna regulacje prawne dotyczące oddziaływania obiektów budowlanych na środowisko. Potrafi wybrać procedurę badawczą pozwalającą ocenić oddziaływanie wyrobu na środowisko.
Connections with FLO:
  • CB2A_W10
    rozumie teoretyczne podstawy metod stosowanych w badaniach budowy, składu chemicznego i właściwości materiałów
  • CB2A_W12
    zna mechanizmy degradacji materiałów; ma wiedzę dotyczącą metod poprawy odporności na korozję, erozję i inne mechanizmy degradacji materiałów