Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Makroekonomia
Learning outcome:
Student rozumie podstawowe kategorie i pojęcia makroekonomiczne.
Connections with FLO:
  • IPZ1A_W04
    Zna i rozumie podstawowe fakty i pojęcia związane z ekonomiczno-finansowymi i prawnymi uwarunkowaniami działalności gospodarczej (w tym przedsiębiorczości indywidualnej) oraz koncepcjami zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami przemysłowymi zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.