Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Makroekonomia
Learning outcome:
Student wie jaki wpływ wywierają problemy ekonomiczne na zarządzanie organizacją oraz potrafi przeciwdziałać ich negatywnym skutkom.
Connections with FLO:
  • IPZ1A_K02
    Ma świadomość i jest gotów do inicjowania działań na rzecz środowiska naturalnego, społeczno-gospodarczego i interesu publicznego, w tym w zakresie racjonalnego wykorzystania surowców i energii w myśl zasad zrównoważonego rozwoju oraz jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.