Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Mining & Reclamation
Learning outcome:
Can define the scope of technical and biological reclamation on the basis of revitalisation concept.
Connections with FLO:
  • BUD2A_U04
    Potrafi, zgodnie z zasadami naukowymi, wykorzystując warsztat naukowy sformułować i przeprowadzić wstępne badania problemów inżynierskich, technologicznych i organizacyjnych pojawiających się w budownictwie.
  • IGR2A_U05
    Potrafi zaprojektować zgodnie z zadaną specyfikacją oraz wykonać typowy dla inżynierii górniczej, obiekt, system, układ technologiczny lub zrealizować proces, używając odpowiednio dobranych metod, technik, narzędzi i materiałów.