Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Makroekonomia
Learning outcome:
Student prawidłowo stosuje podstawowe pojęcia z zakresu ekonomii.
Connections with FLO:
  • IPZ1A_U04
    Potrafi posługiwać się językiem technicznym z zakresu studiowanego kierunku z wykorzystaniem różnych technik oraz samodzielnie, na podstawie wybranych źródeł naukowych pracować nad problemem badawczym, przygotować wypowiedź ustną lub tekst pisemny dotyczący zarówno problemów technicznych, jak i pozatechnicznych i posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 europejskiego systemu kształcenia językowego.