Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Design of technological processes in mining
Learning outcome:
Student wie jak powinna wyglądać dokumentacja projektowa w górnictwie
Connections with FLO:
  • IGR2A_W02
    Dysponuje uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzą szczegółową dotyczącą zagadnień związanych z wybraną specjalnością realizowaną w ramach kierunku inżynieria górnicza, a także wiedzą ogólną w zakresie wykorzystania technologii górniczych w geoinżynierii