Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Makroekonomia
Learning outcome:
Student ma wiedzę oraz świadomość dotyczącą etycznego kontekstu podejmowanych działań gospodarczych oraz respektuje różnice poglądów gospodarczych, politycznych i społecznych.
Connections with FLO:
  • IPZ1A_K03
    Ma świadomość odpowiedzialności za realizowane zadania, przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz kultywowania i upowszechniania wzorów właściwego postępowania, w tym dbanie o dorobek i tradycje zawodu.