Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Podstawy percepcji i przetwarzania informacji przez człowieka
Learning outcome:
Student potrafi, przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich, integrować wiedzę z zakresu percepcji i przetwarzania informacji.
Connections with FLO:
  • IAK1A_U08
    potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań związanych z modelowaniem i projektowaniem układów, urządzeń i oprogramowania akustycznego — integrować pochodzącą z różnych źródeł wiedzę z dziedziny akustyki, elektroniki, informatyki, mechaniki i innych dyscyplin