Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Podstawy percepcji i przetwarzania informacji przez człowieka
Learning outcome:
Student potrafi pracować w zespole nad powierzonym mu zadaniem.
Connections with FLO:
  • IAK1A_K05
    ma świadomość ważności i rozumie humanistyczny, kulturowo-społeczny wymiar działalności inżyniera-akustyka, w tym jej wpływ na środowisko i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje; kształtuje kulturę techniczną w swoim środowisku zawodowym
  • IAK1A_K07
    rozumie znaczenie i wagę działań naukowych własnej uczelni, jej tradycję i znaczenie w pejzażu kulturalno-społecznym miasta i kraju; aktywnie bierze udział w popularyzacji jej dorobku