Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
CFD Basics with OpenFOAM
Learning outcome:
Student zna podstawowe sposoby modelowania zjawisk przepływowych
Connections with FLO:
  • MBM2A_W04
    posiada wiedzę na temat modelowania wspomagającego projektowanie maszyn, tworzenia modelu wielomasowego układu mechanicznego, formułowania i rozwiązywania zadań dynamiki
  • MBM2A_W05
    posiada wiedzę z zakresu formułowanie równań modelowych i zna metody ich rozwiązywania, identyfikacji i weryfikacji parametrów układu