Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
CFD Basics with OpenFOAM
Learning outcome:
Student umie dokonać podziału zadań i zrealizować złożony projekt w kilkuosobowym zespole projektowym
Connections with FLO:
  • MBM2A_K06
    ma opanowane umiejętności współpracy z ludźmi, kierowania zespołami oraz zarządzania jednostkami przemysłowymi i naukowo-badawczymi.
  • MBM2A_K07
    jest przygotowany do samodzielnego lub zespołowego prowadzenia badań w instytutach naukowo-badawczych; zarządzania pracowniami projektowymi, jednostkach zajmujących się doradztwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu konstrukcji maszyn i procesów technologicznych, podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji