Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
CFD Basics with OpenFOAM
Learning outcome:
Student umie zbudować model, ocenić jego poprawność i dostroić do wyników pomiarów
Connections with FLO:
  • MBM2A_U03
    ma umiejętność modelowania i obliczania złożonych układów mechanicznych z wykorzystaniem metod numerycznych
  • MBM2A_U09
    ma umiejętność samouczenia i korzystania z technologii internetowych
  • MBM2A_U10
    potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski