Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Komunikowanie społeczne i medialne
Learning outcome:
Zna teorie komunikacji społecznej, przy pomocy starych mediów, nowych mediów i w środowisku internetowym (web 3.0)
Connections with FLO:
  • SOC1A_W15
    Zna podstawowe terminy związane z medioznawstwem i naukami o komunikowaniu, rozpoznaje główne modele komunikowania, ma podstawową wiedzę na temat funkcjonowania i organizacji systemów medialnych.
  • SOC1A_W16
    Zna typy mediów, zasady ich organizacji oraz funkcjonowania, jak i właściwe im metody przedstawiania życia społecznego.