Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Kultura popularna i audiowizualna
Learning outcome:
W czasie kursu uczestnicy ćwiczą umiejętność interpretacji dzieł kultury wizualnej, głównie w aspekcie społecznym
Connections with FLO:
  • SOC1A_U01
    Poprawnie stosuje poznaną terminologię z zakresu socjologii i pokrewnych nauk społecznych i humanistycznych.
  • SOC1A_U13
    Potrafi dokonać analizy zgromadzonego materiału badawczego z wykorzystaniem odpowiadających im technik analitycznych i wspomagających programów komputerowych.